Bezoekregeling

Bezoekregeling woonzorglocaties Domus Magnus
Vragen en antwoorden ‘Beleid bezoekregeling Domus Magnus’

Wijzigingsdatum 22-4-2021

Op deze pagina worden de meest gestelde vragen behandeld omtrent het beleid van de bezoekregeling op de locaties van Domus Magnus. Domus Magnus houdt zich aan de veiligheidsnormen en richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast vormt de ‘handreiking bezoekregeling verpleeghuizen’ (samenwerking tussen ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl) het kader voor het beleid. Het toewerken naar de nieuwe werkelijkheid is een continue proces en vormt zich gedurende de tijd, mede door de maatschappelijke ontwikkelingen. Het wordt een flexibel document dat steeds herzien en bijgewerkt kan worden.

Algemene informatie

Dit document is opgesteld met de kennis van nu. Domus Magnus sluit aan bij wet- en regelgeving en volgt actief het landelijk beleid en doet op basis daarvan met regelmaat aanpassingen in dit document.

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

– Was vaak uw handen
– Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
– Schud geen handen
– Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
– Draag in openbare ruimtes een mondneusmasker
– Werk zoveel mogelijk thuis
– Het vermijden van grote groepen (maximaal 30 personen)

Hoe gaan we met elkaar om in de centrale ruimtes (zowel binnen huis als in de tuin)?

De ruimtes zijn zo ingedeeld dat bewoners 1,5 meter afstand (kunnen) houden. De locatiemanager heeft inzicht en bepaalt hoeveel bewoners in een centrale ruimte kunnen plaatsnemen.
– Alle zitplaatsen zijn zo ingericht dat bewoners 1,5 meter van elkaar afzitten. Dat geldt ook voor bankjes in de hal
– Er zijn duidelijke visuele attenties opgehangen waarop staat dat 1,5 meter onderlinge afstand in acht moet worden genomen
– Er is altijd een medewerker van Domus Magnus in de centrale ruimtes aanwezig om bewoners, bezoekers en collega’s er vriendelijk op te wijzen dat aan de 1,5 meter afstand gehouden moet worden en/of hier mensen in te begeleiden. Dit kan betekenen dat er minder tafels, banken en stoelen in de algemene ruimtes staan.

Bezoek aan locatie

Wat zijn de algemene voorwaarden* om bezoek toe te staan?

Voor locaties waar bewoners twee keer gevaccineerd zijn en sindsdien twee weken zijn verstreken gelden de volgende regels:

– Voor gevaccineerde bezoekers geldt: maximaal twee bezoekers per dag, 1 bezoeker tegelijkertijd. Deze bezoekers mogen per dag variëren.
– Wanneer de bewoner (g)een vaccinatie heeft gehad geldt: er worden maximaal twee vaste bezoekers per bewoner aangewezen. De bewoner ontvangt maximaal één van die twee vaste bezoekers per dag.

Voor alle bezoekers geldt:

– Er wordt te allen tijde een mondneusmasker gedragen binnen de centrale ruimtes van de locatie
– Gasten tekenen zich in bij ontvangst en laten een gezondheidsverklaring achter
– Het bezoek vindt plaats op het eigen appartement of in de daarvoor aangewezen ruimten
– De persoonlijke hygiëne maatregelen worden nageleefd
– Uiteraard dient de bezoeker vrij te zijn van klachten die kunnen duiden op COVID-19 of andere klachten
– Op het appartement van een volledig gevaccineerde bewoner is het dragen van een mondneusmasker en afstand houden niet langer nodig. Daarbij geldt het dringende advies dat deze bezoekers zelf negatief getest zijn en/of zelf gevaccineerd zijn. Wij verstrekken géén sneltesten aan familieleden of andere dierbaren. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Uiteraard geldt dat bezoek aan bewoners die niet gevaccineerd zijn, wel afstand blijven bewaren en een mondkapje dragen. En dat deze bewoners maximaal één bewoner per dag blijven ontvangen.

* De coördinatie en invulling blijft een lokale aangelegenheid. Indien de locatiemanager dit noodzakelijk acht, dan kan hij/ zij in samenspraak met de lokale cliëntenraad aanvullende maatregelen (zoals een tijdslot) invoeren.

Blijft het mogelijk om mijn naaste via een raambezoek te ontmoeten?

Dit blijft bestaan. De fysieke ontmoetingen zijn een aanvulling op de reeds bestaande afspraken.

Hoe gaat Domus Magnus om met leveranciers?

Pakketten en dergelijke worden bij voorkeur en waar dat kan bij een achterdeur of zijdeur afgeleverd.

Hoe gaat Domus Magnus om met medewerkers, niet zijnde van de locatie, van Domus Magnus?

– Alle maatregelen die gelden voor bezoek op locatie, gelden ook voor Domus Magnus medewerkers, passend bij de fase waarin de organisatie zich bevindt
– Medewerkers wijzen elkaar op de maatregelen en spreken elkaar hierop aan
– Overleg vindt plaats in ruimtes waar geen bewoners verblijven
– De locaties blijven toegankelijk voor externen met een (para-) medische functie, zoals kwaliteitsverpleegkundigen, fysiotherapeuten en medisch geïndiceerde pedicuren. Ook niet-medische contactberoepen zoals de kapper en de pedicure zijn weer welkom. Muzikanten en trainers zijn onder strenge voorwaarden ook weer welkom, evenals trainers. Stagiaires en vrijwilligers blijven welkom om de zorgmedewerkers en de bewoners te ondersteunen.

Hoe gaat Domus Magnus om met bezoek van vrijwilligers?

Onze vrijwilligers zijn sinds 11 juni weer toegestaan op onze locaties.

Zijn huisdieren (van buitenaf) weer toegestaan?

Op dit moment zijn huisdieren nog niet toegestaan.

Kan bezoek blijven eten?

Het is nog niet mogelijk om te blijven eten. Als er een verdere verruiming in de bezoekregeling wordt bepaald, brengt Domus Magnus de bewoners en contactpersonen daarvan op de hoogte.

Wat zijn de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de lift?

– De lift mag door maximaal twee personen tegelijkertijd gebruikt worden.
Voor de lift en in de lift is een visuele attentie opgehangen waarop staat dat 1,5 meter onderlinge afstand in acht genomen moet worden en maximaal 2 personen zich tegelijkertijd in de lift mogen bevinden.
– Er is voor de lift een afbakening van 1,5 meter
– Op de vloer van de lift zijn stippen aangegeven die aangeven waar iemand kan staan met 1,5 meter afstand tot de ander

Bezoek met een bewoner buiten de woonzorglocatie

Mag familie een bewoner meenemen naar huis?

Al raden wij het tijdens de lockdown af, het is bewoners toegestaan de locatie te verlaten om bijvoorbeeld mee te gaan met familie. Echter wanneer dit gebeurt, doen wij een zeer dringend beroep op de verantwoordelijkheid van de bewoner en diens familie, om zich strikt te houden aan de landelijke maatregelen. Wanneer een bewoner van buiten terugkeert op de locatie is dit een groot risico voor medebewoners en medewerkers.

Mogen bewoners de locatie verlaten?

Al raden wij het tijdens de lockdown af, het is bewoners toegestaan de locatie te verlaten om bijvoorbeeld mee te gaan met familie. Echter wanneer dit gebeurt, doen wij een zeer dringend beroep op de verantwoordelijkheid van de bewoner en diens familie, om zich strikt te houden aan de landelijke maatregelen. Wanneer een bewoner van buiten terugkeert op de locatie is dit een groot risico voor medebewoners en medewerkers.

Kan ik nog een rondleiding krijgen op een locatie?

Het terughoudende beleid ten aanzien van het rondleiden van geïnteresseerden blijft ongewijzigd. Daar waar urgentie is of wij een rol kunnen spelen in de doorstroom vanuit het ziekenhuis, is een rondleiding mogelijk. Rondleidingen zijn daarnaast alleen mogelijk op locaties met beschikbaarheid.

Inhuizing nieuwe bewoners

Om kwetsbare mensen te beschermen en verspreiding van corona in de maatschappij te voorkomen dienen wij voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Om het risico op eventuele besmetting bij het inhuizen van nieuwe bewoners zo klein mogelijk te houden, heeft Domus Magnus hier een richtlijn voor opgesteld.

Wat zijn de uitgangspunten voor het inhuizen van (tijdelijke) bewoners?

Potentiele bewoners of tijdelijke inhuizingen hebben een test op COVID-19 virus ondergaan en deze is negatief waarna inhuizing kan plaatsvinden. De locatiemanager overlegt met de specialist ouderengeneeskunde (SO) over inhuizing. De SO overlegt voor inhuizing met de huisarts of doorverwijzende instantie over het testbeleid.

Wat zijn de stappen als een nieuwe bewoner vanuit huis naar de woonzorglocatie komt?

– Een bewoner wordt altijd getest
– Testen vindt plaats door de huisarts of Domus Magnus zelf vóór inhuizing
– Bij een positieve testuitslag, kan de bewoner pas inhuizen nadat deze 14 dagen klachtenvrij is
– Bij een negatieve testuitslag, kan de bewoner inhuizen zonder verdere maatregelen (mits de locatie corona-vrij is).

Wat zijn de stappen als een nieuwe bewoner vanuit een andere instelling (zoals het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum) naar de woonzorglocatie komt?

– Domus Magnus vraagt om de testuitslag vanuit de betreffende instelling, mocht dat écht onmogelijk zijn dan regelt Domus Magnus zelf een test
– Bij een negatieve testuitslag, kan de bewoner inhuizen
– Bij een positieve testuitslag, kan de bewoner niet inhuizen. De bewoner kan inhuizen nadat deze 14 dagen klachtenvrij is.

Activiteiten

Mogen er weer activiteiten en bijeenkomsten op locatie plaatsvinden?

Op kleinschalig niveau kunnen er weer concerten georganiseerd worden. Het concert kan op de volgende manier plaatsvinden: 

  • Er is 1 muzikant per concert toegestaan. 
  • Blaasinstrumenten en zangers zijn niet toegestaan. 
  • De muzikant draagt een mondneusmasker. 
  • De muzikant doet een, door de locatie aangeleverdesneltest voordat hij of zij de locatie betreedt. 
  • De muzikant houdt zich aan alle basismaatregelen (zoals handhygiëne en de anderhalve meter afstand). 

– Activiteiten vinden in kleine groepen plaats. Dat betekent dat grote activiteiten, zoals het kerstdiner of de jaarlijkse barbecue in shifts plaatsvinden.
– De ruimtes zijn zo ingericht dat 1,5 meter afstand gegarandeerd is; stoelen staan minimaal 1,5 meter van elkaar vandaan.
– Bij groepsactiviteiten wordt rekening gehouden dat materialen niet van hand tot hand gaan (denk aan een bal bij sporten, verftubes bij schilderen).

Uitzonderingen

Uitzonderingen op het beleid kunnen alleen met goedkeuring van de locatiemanager plaatsvinden. In geval van een verschil van mening is het aan het CBT (crisisbeleidsteam) om in afstemming met de locatiemanager de uiteindelijke beslissing te nemen.

Contact

Hoe word ik geïnformeerd over verdere versoepelingen of veranderingen?
De contactpersonen worden duidelijk en schriftelijk geïnformeerd over zaken die vanwege de corona maatregelen anders gaan. Deze webpagina wordt bijgewerkt indien er verdere besluiten vallen over versoepelingen of veranderingen.

Telefonisch contact met de locatie

Domus Magnus begrijpt dat veel familieleden vragen hebben hoe het de bewoner vergaat. Het telefoonverkeer richting de locaties is dan ook flink toegenomen. Zodoende verzoeken wij u om namens één vaste contactpersoon per bewoner het contact te onderhouden met de woonzorglocatie. Deze contactpersoon kan de informatie dan vervolgens delen met verdere familieleden en dierbaren. Op die manier kunnende (zorg)medewerkers zich zoveel mogelijk bezig houden met de zorg voor onze bewoners.

Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze factsheet, neemt u dan gerust contact op met de locatiemanager van uw locatie of met het hoofdkantoor (085-0645910).

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u ongeveer zes keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangen? Vult u dan hiernaast uw gegevens in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Direct Contact

Brochure

Rondleiding

Geef aan bij welke locatie u graag een rondleiding zou willen inplannen. Wij nemen contact met u op voor een afspraak.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel een vraag

Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zorghotel informatie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Belafspraak

Plan hieronder een belafspraak in met onze relatiemanager.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.